Onze highlights:

  • Zwemlessen ABC Zwemsurvival voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Vanaf 2018 keuze uit Regulier traject (max. 8 kinderen, 60min) en Plus traject (max. 5 kinderen, 45min).
  • Gemiddeld aantal lessen compleet ABC: 63 met Regulier traject en 43 met Plus traject. 
  • Uniek systeem doordat de kinderen in diep water zwemmen (1.50 m) en de instructrice/instructeur bij alle groepen in het water helpt. Dus ook nog bij de C les!
  • Verzuim met een geldige reden zoals ziekte, schoolactiviteit en eigen verjaardag mag worden ingehaald. Er gaan dus geen lessen verloren! Deze zijn ook makkelijk zelf in te plannen op een dag/tijd dat het u uitkomt.
  • Mijn Vital. De digitale lespas waarop ouders online de vorderingen van hun kind(eren) kunnen volgen! En tevens zelf verzuim en inhaal kunnen doorgeven/plannen en alle facturen in kunnen zien.
  • Een glazen wand, zodat u altijd mee kunt kijken. Tevens zijn er elk blok de zogenoemde kijklessen waarbij de ouders binnen mogen komen kijken.
     

Hoe wij werken:

Wij werken met een uniek systeem in een instructiebad van 1.50m diep. De kinderen kunnen niet staan en zwemmen dus in diep water. De instructeurs/trices kunnen wel staan wat resulteert in een een optimale, intensieve en persoonlijke begeleiding van de leerlingen.
Kinderen leren bij ons zwemmen met behulp van een drijfpakje. Op deze manier ontwikkelen zij een optimaal watergevoel. Er zitten geen drijfmiddelen in de weg bij het aanleren van de zwemslagen en het is uitermate veilig. Tevens is dit super handig wanneer u zelf met uw kind gaat zwemmen gedurende de lesperiode, uw kind kan in andere baden en op vakantie ook het pakje gebruiken en hoeft dan geen zwembandjes aan. Wel zo fijn als u zelf gaat zwemmen. Meer info vindt u op http://drijfpakje.nl/
Bij het rRguliere traject zitten maximaal 8 kinderen in de groep. Bij het Plustraject maximaal 5 kinderen.

We werken met lesblokken van 10/11 weken.

De A lessen hebben we in de volgende niveaugroepen ingedeeld:

Naam niveaugroep Tijdbestek
Watergewenning Geheel afhankelijk van de watervrijheid
A- les:
A-Blauw en
A-Geel 
Regulier traject: 5% 2 lesblokken, 85% 3 lesblokken, 10% 4 lesblokken
Plus traject: Bij dit traject blijven de kinderen tot aan het afzwemmen in dezelfde lesgroep. Totale gemiddelde duur: 3 lesblokken 
Afzemgroep A Regulier traject: 1 lesblok
   

Bovenstaande betekent dus concreet dat de meeste kinderen, wanneer zij watervij zijn, met het reguliere traject in 4 lesblokken hun A diploma behalen!

Voor iedere niveaugroep is bepaald waaraan voldaan moet worden om door te stromen naar een hoger niveau. U kunt de eisen bekijken door hier te klikken. Na elk lesblok is doorschuiving mogelijk. Dit wordt tegen het eind van het lesblok aangegeven door de instructrice of per mail. U kunt dan uw voorkeur aangeven voor de volgende groep. Beheerst uw kind tijdens een lopende periode alles van de betreffende niveaugroep al, dan staat uw kind uiteraard niet stil. Onze lessen zijn uitermate geschikt voor differentiatie, hierdoor laten wij ieder kind op zijn eigen niveau verder ontwikkelen in de huidige les. Mocht uw kind juist wat meer moeite hebben met een bepaald onderdeel dan geven wij gratis, als service, extra lessen. Zodoende doet uw kind na de periode van watergewenning nooit langer dan 5 lesblokken over zijn/haar A diploma bij het Reguliere traject en nooit langer dan 4 lesblokken bij het Plus traject..
De vorderingen worden door de lesgevers bijgehouden en is voor de ouders ook inzichtelijk via Mijn Vital en wordt tijdens de kijkles verder toegelicht.

Kinderen dienen volledig watervrij te zijn om aan de verschillende zwemslagen te beginnen, daarom wordt er in de Watergewenningslessen eerst het volgende aangeleerd:
1. Zelfstandig in het water springen, zonder hulp. 2. Zelfstandig met drijfpakje volledig ontspannen in het water durven zijn en zich voortbewegen. 3. Vijf tellen volledig ontspannen het gezicht in het water durven houden, zonder hulp en het gehele gezicht in het water, met drijfpakje. 4. Tien tellen volledig ontspannen op de rug drijven met de oren geheel in het water, met drijfpakje. 
Indien u van mening bent dat uw kind dit allemaal al kan en met andere woorden dus al geheel watervrij is, dan kan uw kind de Watergewenningslessen overslaan en direct beginnen met de A-les Blauw.

Wij geven van maandag t/m zaterdag les, maar niet op alle dagen zijn alle niveaugroepen. Uiteraard kunt u wel altijd aangeven op welke dagen/tijden uw kind kan zwemmen.
U kunt uw kind direct inschrijven door hier te klikken, u kunt dan meteen de desgewenste startdatum kiezen!
 
ABC Zwemsurvival
Omdat wij onze kinderen zo waterveilig mogelijk op willen leiden in ons waterrijke land en ze zo goed mogelijk voor willen bereiden op onze moderne aquastructuur, werken wij met het ABC Zwemsurvival. Deze diplomalijn is ontwikkeld door Envoz in samenwerking met ZON (Zwemonderwijs Nederland).
Bij het ABC Zwemsurvival ligt het belangrijkste accent op het veilig zijn in het water. Zeker ook wanneer dit onverwachts met kleding gebeurt. Kinderen leren de elementaire zwemtechnieken (schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl) maar ook survival elementen gericht op het overwachts te water raken zoals bij A o.a: door een band springen, over een mat klimmen, langere afstanden met kleding zwemmen en bij B en C o.a: koprollen te water (desorientatie), op hulpmiddelen drijven, maar ook zaken als het redden van een vriendje/vriendinnetje komen aan bod en het in en uit een wak vallen/klimmen.
A: Aanvang, basis Zelfredzaamheid
B: Beter, Uitbreiden Zelfredzaamheid
C: Compleet, Vergroten uithoudingsvermogen
Een kind is het meest waterveilig na het behalen van het C diploma, wij werken dan ook in principe toe naar het complete ABC en zien A en B als waardevolle tussenstapjes. 
Voor de volledige eisen per diploma verwijzen wij u naar de site van de ENVOZ:

http://www.envoz.nl/zwemdiplomas/a-b-c-survival-diploma.html

           

                              


 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 0416-361374