Eisen per niveaugroep

Wat moeten de kinderen beheersen om door te stromen:
 

Watergewenning:

 1. Zelfstandig in het water springen (zonder hulp).
 2. Zelfstandig in het water durven voortbewegen (zonder hulp).
 3. 10 tellen ontspannen drijven op de rug, oren in het water, zonder hulp. 
 4. 5 tellen drijven op de buik, gezicht geheel in het water, zonder hulp.
 5. Ontspannen zwemmen met voldoende stuwing.
  NB: Alle onderdelen worden uitgevoerd in het diepe bad, met de EasySwim aan.
  Gemmideld tijdbestek: geheel afhankelijk van de waterangst van het kind.

A les Blauw:

 1. Verschillende springvormen.
 2. Verschillende loopvormen.
 3. Genoeg stuwing op verschillende manieren.
 4. Goede rugligging.
 5. Flipperen op de rug (beenslag Rugcrawl).
 6. Flipperen op de buik (beenslag Borstcrawl).
 7. Survival zwemmen: 6 meter zelfstandig zwemmen zonder EasySwim
 8. Over obstakels.
 9. Rechtstandig door de band springen
 10. Voorover te water
  Met uitzondering van punt 7 wordt alles beoordeeld met de EasySwim aan

A les Geel:

 1. Beenslag (tbv enkelvoudige rugslag en schoolslag).
 2. Rugslag met EasySwim.
 3. 5 meter rugslag Zonder EasySwim.
 4. Schoolslag met EasySwim.
 5. 5 meter schoolslag Zonder EasySwim.
 6. Borstcrawl met EasySwim.
 7. 5 meter Borstcrawl Zonder EasySwim.
 8. Rugcrawl met EasySwim.
 9. 5 meter rugcrawl Zonder EasySwim.
 10. 3 meter onder water zwemmen.
  NB: Alle zwemslagen worden aangeleerd en verder verfijnd/geoefend met de EasySwim. Elke les wordt er ook even zonder EasySwim geoefend. We oefenen dan Survival vaardigheden en de onderdelen die technisch al goed gaan. De onderdelen die nog ze nog aan het aanleren zijn oefenen ze NIET zonder EasSwim.

A les Oranje:

 1. Met Kleding 15m op de buik zwemmen.
 2. Met kleding 15m op de rug zwemmen.
 3. 30m schoolslag.
 4. 30m rugslag.
 5. 6 meter Borstcrwal.
 6. 6 meter Rugrawl.
 7. Rechtstandige Sprong.
 8. Watertrappen 30 seconde.
 9. 3 meter door het gat zwemmen.
  Alle vaardigheden worden beoordeeld zonder EasySwim

Afzwemgroep A:

 1. Met kleding op buik (25m) en rug (25m) en onder een kabel door.
 2. Geheel onder water (bij voorkeur met een duik) door het gat.
 3. 50 meter schoolslag  (zonder tussendoor te rusten of de kant te pakken).
 4. 50 meter rugslag (zonder tussendoor te rusten of de kant te pakken).
 5. Borstcrawl (6 mtr met afzet, lange armen en benen, gezicht in het water).
 6. Rugcrawl (6 mtr met afzet, lange armen en benen, vlakke ligging).
 7. Drijven buik 10sec en 5sec en rug 2x 10sec.
 8. Watertrappen (60 sec. en 2x naar beneden zakken).
 9. Door de band, over de mat en op de rug vervoeren van blokje.
 10. Over de mat heen springen en vervolgens onder water een pilon aantikken.
  NB: Als dit alles helemaal goed gaat, gaat uw kind proefzwemmen. Wanneer dit ook goed gaat mag uw kind afzwemmen. 
   

Alle vaardigheden kunnen met de volgende termen beoordeeld worden:
Gestart: Uw kind is net met de vaardigheid begonnen.
Inoefenen: Op dit moment is uw kind bezig zich een vaardigheid eigen te maken.
Vaak: Wanneer wij weten en gezien hebben dat uw kind het kan, maar nog niet consequent goed doet, of hier nog erg veel moeite mee heeft.
Ja: Uw kind beheerst de genoemde vaardigheid.
Nee: Uw kind beheerst de genoemde vaardigheid nog niet (volledig).
Probleem: Uw kind vindt deze vaardigheid dermate moeilijk dat het wat langer gaat duren om zich deze vaardigheid eigen te maken.

Alle vaardigheden moeten uiteindelijk beoordeeld worden met ’ja’ om door te stromen naar de volgende groep.
Er kan steeds per nieuwe periode doorgestroomd worden, dus niet halverwege een lesblok (A Blauw en A-Geel blijven in dezelfde groep).
Mocht uw kind halverwege een blok aan alle eisen voldoen, dan gaat uw kind altijd verder op zijn/haar niveau in de huidige les, uw kind staat dus nooit stil!

Wanneer de kinderen aan alle vaardigheden van de afzwemgroep voldoen mogen zij mee gaan proefzwemmen. U krijgt hierover dan een brief.

 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 0416-361374