Voorwaarden zwemschool Vital 

Opzegtermijn

 • Opzegtermijn voor de lessen is 6 weken na bevestiging van de ontvangst van de opzegging door zwemschool Vital, ongeacht de reden voor opzegging.

Lesgeld

 • Het lesgeld dient een week vóór aanvang van de factuurperiode (middels incasso) te worden voldaan.  Alle facturen kunt u terug vinden op www.mijnvital.nl
 • Voor leerlingen waarvan het lesgeld automatisch geïncasseerd wordt, wordt de factuur op www.mijnvital.nl als vooraanmelding voor de incasso gezien. Het bedrag zal in de week voor aanvang van het lesblok worden afgeschreven. M.u.v. de periode na de zomervakantie, deze wordt wegens de vakantiesluiting, voorafgaand aan de sluiting geincasseerd. In 2018 is dat op 13-7.
 • Indien niet deelgenomen wordt aan automatische incasso of het lesgeld om wat voor reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, wordt 1 eur. administratiekosten per les in rekening gebracht en dient u het totaalbedrag zelf over te boeken.
 • Indien u bij de inschrijving automatische incasso heeft aangekruisd dan wordt verondersteld dat u toestemming geeft voor automatische incasso. Voor de volledigheid wordt u tevens verzocht de verstrekte incassomachtiging in te vullen en af te geven of te versturen naar zwemschool Vital.
 • Het storneren van de incasso ontheft u niet van de verplichting tot betaling.
 • Na inschrijving zal eenmalig per leerling het inschrijfgeld in rekening gebracht worden.
 • Voor aanvang van de eerste les zullen naast de eerste leskosten eenmalig per leerling de opstartkosten in rekening worden gebracht.
 • Voor aanvang van de lessen ontvangt u een gebruikerscode en paswoord waarmee u toegang verkrijgt tot de persoonlijke pagina’s van www.mijnvital.nl
 • Voor aanvang van een reeks lessen die resulteren in een diploma zal examengeld in rekening worden gebracht.

  Regels met betrekking tot verzuim en inhalen van lessen

 • Indien een les niet gevolgd kan worden dient u de leerling af te melden voordat de les plaatsvindt. Bij voorkeur via www.mijnvital.nl  Bij het afmelden dient u een reden voor het verzuim op te geven.
 • U wordt verzocht verzuim altijd zo vroeg mogelijk te melden zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plaats om in te halen. Ook als u weet dat het verzuim niet ingehaald mag worden.
 • Alleen in geval van ziekte, ernstige familieomstandigheden, verplichte schoolactiviteiten of de verjaardag van de leerling zal de mogelijkheid voor een tegoed geboden voor een inhaalles geboden worden.
 • Het is altijd ter beoordeling van zwemschool Vital of een tegoed voor een inhaalles geboden wordt. Op www.mijnvital.nl kunt u zien of voor de verzuimde les een tegoed heeft gekregen. Te laat aangemeld verzuim, dat wil zeggen nadat de les heeft plaatsgevonden, mag niet ingehaald worden.
 • Een inhaalles kan gereserveerd worden via www.mijnvital.nl
 • Verzuim wat ingehaald mag worden, moet binnen 4 weken vanaf het verzuim en voor het einde van de laatste periode waaraan de leerling deelneemt ingehaald worden. Wordt het verzuim niet binnen de gestelde periode ingehaald, dan vervalt het recht op inhalen automatisch.  Weken en/of dagen waarop de zwemschool gesloten is tellen mee in de periode van 4 weken.
 • Er is geen recht op geldelijke restitutie van in te halen lessen. 
 • Heeft u een andere reden dan bovengenoemde goedgekeurde redenen voor een inhaal tegoed, zoals een feestje, vakantie of een dagje weg. Dan kunt u bij het personeel (aan de bar, via de app of telefonisch) vragen om de les eenmalig te verzetten. Indien hier plek voor is, dan zullen wij dit altijd voor u doen.

 Regels met betrekking tot afkooppakketten:

1. Uw Kind dient minimaal 4 jaar te zijn om te mogen deelnemen.
2. Uw kind dient al geheel watervrij te zijn; 
    D.w.z: Hij/zij kan meteen starten in de A-Blauw lessen of hij/zij heeft de watergewenningslessen gevolgd.
2. De prijs is altijd all-inn, dus inclusief inschrijfgeld, opstartkosten, drijfpakje en examengeld voor alle
    diploma's uit het gekozen pakket.
3. Het bedrag dient in 1 keer voldaan te worden middels overschrijving
    of automatische incasso. Incasso vindt plaats een week voorafgaand aan de eerste zwemles. Of indien 
    uw kind direct na de zomervakantie start in de week voorafgaand aan de zomervakantie.
    Per maand betalen kan tegen een meerprijs. Dat is bij Afkoop A 5x €135, bij Afkoop A+B 5x €161 en bij  
    Afkoop A+B+C 5x €179.
4. 2x in de week zwemmen kost eenmalig €60.
5. Kinderen met aanwijsbare motorische of mentale problemen zijn uitgesloten van de afkooppakketten.
    Mocht u dit bij opgave verzwegen hebben, behouden wij ons het recht voor om na 60 lessen de afkoop te
    te beeindigen. De resterende benodigde lessen zijn dan extra op rekening. Of wij wijken dan uit naar het
    Kikker Goud diploma
6. Uw kind dient ten minste bij 75% van de voor hem/haar ingeplande lessen aanwezig te zijn*, anders
    vervalt de afkoopregeling, zonder teruggaaf van betaalde gelden.
    *uiteraard zijn uitzonderlijke gevallen te bespreken met de directie.

 

 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 0416-361374