Voorwaarden zwemschool Vital 

Lesgeld

 • Het lesgeld dient een week vóór aanvang van de factuurperiode (middels incasso) te worden voldaan.  Alle facturen kunt u terug vinden op www.mijnvital.nl
 • Voor leerlingen waarvan het lesgeld automatisch geïncasseerd wordt, wordt de factuur op www.mijnvital.nl als vooraanmelding voor de incasso gezien. Het bedrag zal in de week voor aanvang van het lesblok worden afgeschreven. M.u.v. de periode na de zomervakantie, deze wordt wegens de vakantiesluiting, voorafgaand aan de sluiting geincasseerd. In 2020 is dat omstreekd 30-7.
 • Indien niet deelgenomen wordt aan automatische incasso of het lesgeld om wat voor reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, wordt 1 eur. administratiekosten per les in rekening gebracht en dient u het totaalbedrag zelf over te boeken. Het bedrag dient in de week voor aanvang van het lesblok worden overgemaakt. M.u.v. de periode na de zomervakantie, deze wordt wegens de vakantiesluiting eerder gefactureerd. In 2020 dient deze factuur voor 31-7 betaald te zijn.
 • Indien u bij de inschrijving automatische incasso heeft aangekruisd dan wordt verondersteld dat u toestemming geeft voor automatische incasso. Voor de volledigheid wordt u tevens verzocht de verstrekte incassomachtiging in te vullen en af te geven of te versturen naar zwemschool Vital.
 • Het storneren van de incasso ontheft u niet van de verplichting tot betaling.
 • Na inschrijving zal eenmalig per leerling het inschrijfgeld in rekening gebracht worden.
 • Voor aanvang van de eerste les zullen naast de eerste leskosten eenmalig per leerling de opstartkosten in rekening worden gebracht.
 • Voor aanvang van de lessen ontvangt u een gebruikerscode en paswoord waarmee u toegang verkrijgt tot de persoonlijke pagina’s van www.mijnvital.nl
 • Voor aanvang van een reeks lessen die resulteren in een diploma zal examengeld in rekening worden gebracht.

  Regels met betrekking tot afwezigheid:

 • Wanneer uw kind niet aanwezig is bij de les, verzoeken wij u dit door te geven via WeScore.
 • Bij een afkooppakket vinden er geen verrekeningen plaats bij afwezigheid door ziekte of vakantie. Er is geen mogelijkheid om de gemiste lessen in te halen. Uitzondering hierop zijn de watervrijlessen, hierbij wordt per les betaald en daarom krijgt u daarvoor bij afwezigheid door ziekte wel een inhaalles.
 • Bij ziekte en/of afwezigheid van een leerkracht zorgen wij voor vervanging. 

 Regels met betrekking tot afname van pakketten:

 • Kinderen vanaf 4 jaar mogen deelnemen. Gezien de wachtlijst, mag inschrijven op elke leeftijd. Het inschrijfgeld bedraagt €25, na betaling hiervan zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden.
 • Uw kind mag deelnemen aan het lespakket AB(C), wanneer hij/zij al volledig watervrij is. Wanneer uw kind nog niet geheel watrvij is, dient hij/zij voorafgaand aan het lespakket AB(C) watergewenningslessen te volgen. Deze worden steeds per 4 weken (€74) vooraf gefactureerd. Mag uw kind binnen deze 4 weken doorstromen naar een AB(C) lespakket, dan zullen wij de nog openstaande lessen die reeds betaald zijn in mindering brengen op de prijs van het lespakket AB(C). 
 • Bij de eerste zwemles ontvangt uw kind de EasySwim, u betaalt hier niets extra's voor. 
 • Het bedrag dient voor aanvang van de zwemlessen in 1 keer voldaan te worden. U kunt bij inschrijving kiezen uit verschillende betaalopties. Desgewenst mag het bedrag ook in 7 termijnen (per 4 weken) betaald worden, hiervoor geldt een meerprijs. Lespakket A+B: 7 termijnen van €123 en Lespakket ABC: 7 termijnen van €135. Indien u in 7 termijnen wilt betalen, kunt u deze optie aanvinken op het inschrijfformulier. 
 • Bij het lespakket AB(C) is 2x in de week zwemmen is ook mogelijk, de meerprijs hiervoor bedraagt eenmalig €65. U kunt hier voor kiezen op het inschrijfformulier. U kunt hier niet op een later moment nog voor kiezen, enkel bij aanvang van het lespakket AB(C).
 • Kinderen met aanwijsbare motorische of mentale problemen zijn van harte welkom op onze zwemschool, wij begeleiden hen met veel enthousiasme en geduld. Wij behouden ons echter het recht voor om bij hen uit te wijken naar een aangepast diploma (certificaat), wanneer de eisen voor het behalen van de reguliere diploma's niet haalbaar blijken.
 • Uw kind dient ten minste bij 75% van de voor hem/haar ingeplande lessen aanwezig te zijn*, anders vervalt de afkoopregeling, zonder teruggaaf van betaalde gelden. *uiteraard zijn uitzonderlijke gevallen te bespreken met de directie.
 • U kiest voor aanvang van de A-Blauw lessen welk afkoop pakket u wenst. Eenmaal aangekochte  pakketten kunnen niet worden omgezet naar een ander pakket. Na afname van het AB pakket kan er wel nog voor aanvullend voor lespakket C gekozen worden. 
 • Wanneer u het gehele pakket heeft afbetaald, geeft dat recht op diplomagarantie voor de afgenomen diploma's. Als u tussentijds opzegt, volgt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 0416-361374