Voorwaarden zwemschool Vital 

Lesgeld

  • Het lesgeld dient een week vóór aanvang van de eerste zwemles (middels incasso/iDeal) te worden voldaan. Alle facturen kunt u terug vinden binnen WeScore.
  • Voor leerlingen waarvan het lesgeld automatisch geïncasseerd wordt, wordt de factuur op WeScore als vooraanmelding voor de incasso gezien. Het bedrag zal in de week voor aanvang van het lesblok worden afgeschreven. M.u.v. de periode na de zomervakantie, deze wordt wegens de vakantiesluiting, voorafgaand aan de sluiting geincasseerd. In 2021 is dat omstreeks 13-8. In 2022 is dat omstreeks 1-8.
  • Indien niet deelgenomen wordt aan automatische incasso of het lesgeld om wat voor reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt u een mail met hierin de betaallink. Deze factuur is altijd terug te vinden binnen WeScore. Het bedrag dient in de week voor aanvang van het lesblok te worden overgemaakt. M.u.v. de periode na de zomervakantie, deze wordt wegens de vakantiesluiting eerder gefactureerd. Deze factuur dient voor 1-8 betaald te zijn. 
  • Indien u bij de inschrijving automatische incasso heeft aangekruisd dan wordt verondersteld dat u toestemming geeft voor automatische incasso.
  • Het storneren van de incasso ontheft u niet van de verplichting tot betaling.
  • Na inschrijving zal eenmalig per leerling het inschrijfgeld in rekening gebracht worden, u kunt deze voldoen middels iDeal. Uw kind wordt na betaling hiervan op de wachtlijst geplaatst.
  • Voor aanvang van de lessen ontvangt u een gebruikerscode en paswoord waarmee u toegang verkrijgt tot de persoonlijke pagina’s van MijnVital (WeScore). 

  Regels met betrekking tot afwezigheid:

  • Wanneer uw kind niet aanwezig is bij de les, verzoeken wij u dit door te geven via WeScore.
  • Bij een afkooppakket vinden er geen verrekeningen plaats bij afwezigheid door ziekte of vakantie. Wanneer u uw kind afmeldt middels WeScore ontvangt een 1 tegoed voor een vervangende les, welke u zelf in kan plannen (meer informatie hierover vindt u bij de berichten binnen WeScore)
  • Bij ziekte en/of afwezigheid van een leerkracht doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. Wanneer dit uit overmacht niet mogelijk blijkt, zal de les geannuleerd worden en ontvangt u 1 tegoed om de les op een ander moment in te palnnen.

 Regels met betrekking tot afname van pakketten:

1. Kinderen vanaf 4 jaar mogen deelnemen. Gezien de wachtlijst, mag inschrijven op elke leeftijd.
    Het inschrijfgeld bedraagt €25, na betaling hiervan zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. 
    Wanneer u besluit niet te willen starten met de zwemlessen, volgt er geen restitutie van het inschijfgeld.

2. Uw kind mag deelnemen aan het lespakket AB(C), wanneer hij/zij al volledig watervrij is. Wanneer
    uw 
kind nog niet geheel watrvij is, dient hij/zij voorafgaand aan het lespakket AB(C)
    watergewenningslessen te 
volgen. Deze worden steeds per maand (€80/4 lessen) vooraf gefactureerd.
    Mag uw kind binnen deze reeds betaalde lessen al door
stromen naar een AB(C) lespakket, dan zullen wij de
    nog openstaande lessen die reeds betaald zijn 
in mindering brengen op de prijs van het lespakket AB(C). 
3. Bij de eerste zwemles ontvangt uw kind het drijfvestje, u betaalt hier niets extra's voor. 
4. Het bedrag dient voor aanvang van de zwemlessen in 1 keer voldaan te worden. U kunt bij
    inschrijving kiezen uit verschillende betaalopties.
    Desgewenst mag het bedrag ook in 6 termijnen (per maand) betaald worden, hiervoor geldt een
    meerprijs. Lespakket A+B: 6 termijnen van €175 en Lespakket ABC: 6 termijnen van €190
    Indien u in 6 maandtermijnen wilt betalen, kunt u deze optie aanvinken op het inschrijfformulier. 
    NB: De prijs voor kinderen die gestart zijn voor 1-7-2023 blijft ongewijzijgd. 

5. Bij het lespakket AB(C) is 2x in de week zwemmen is ook mogelijk, de prijs hiervoor bedraagt
    AB € 1250 en ABC € 1400. U kunt hier voor kiezen op het inschrijfformulier. U kunt hier niet op een later 
    moment voor kiezen, enkel bij aanvang van het lespakket AB(C).
6. Kinderen met aanwijsbare motorische of mentale problemen zijn van harte welkom op onze zwemschool,
    wij begeleiden hen met veel enthousiasme en geduld. 
    Wij behouden ons echter het recht voor om bij hen uit te wijken naar een aangepast diploma (certificaat),
    wanneer de eisen voor het behalen van de reguliere diploma's niet haalbaar blijken.
7. Uw kind dient ten minste bij 75% van de voor hem/haar ingeplande lessen aanwezig te zijn*, anders
    vervalt de afkoopregeling, zonder teruggaaf van betaalde gelden.
    *uiteraard zijn uitzonderlijke gevallen te bespreken met de directie.
8. U kiest voor aanvang van de A-Blauw lessen welk afkoop pakket u wenst. Eenmaal aangekochte 
    pakketten kunnen niet worden omgezet naar een ander pakket. Na afname van het AB pakket
    kan er wel nog voor aanvullend voor lespakket C gekozen worden. 
9. Wanneer u het gehele pakket heeft afbetaald, geeft dat recht op diplomagarantie voor de afgenomen
    diploma's. Als u tussentijds opzegt, volgt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag.
10. Gezien er een geruime tijd kan zitten tussen inschrijven en daardwerkelijk starten, zijn alle pakket
     prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen. U betaalt de prijs welke geldt op het 

     moment van starten van de zwemles. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website.

 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 06 42901188 - zwemschoolvital@outlook.com