Wij vinden het belangrijk dat kinderen waterveilig zijn en stimuleren daarom het complete ABC Zwemsurvival

Prijzen per 1-6-2022

 

Onze lespakketten:

Diploma A + B

€ 920
Compleet ABC

€ 1000

Diploma C

€ 150

Watergewenning 

€ 80 (4wkn)

NB: Wij werken per 2020 enkel nog met de afname van lespakketten, een vaste scherpe prijs voor iedereen!
 

Voor alle lespakketten gelden de volgende voorwaarden/regels:
1. Kinderen vanaf 4 jaar mogen deelnemen. Gezien de wachtlijst, mag inschrijven op elke leeftijd.
    Het inschrijfgeld bedraagt €25, na betaling hiervan zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden.
2. Uw kind mag deelnemen aan het lespakket AB(C), wanneer hij/zij al volledig watervrij is. Wanneer
    uw 
kind nog niet geheel watrvij is, dient hij/zij voorafgaand aan het lespakket AB(C)
    watergewenningslessen te 
volgen. Deze worden steeds per 4 weken (€80) vooraf gefactureerd.
    Mag uw kind binnen deze 4 weken door
stromen naar een AB(C) lespakket, dan zullen wij de nog
    openstaande lessen die reeds betaald zijn 
in mindering brengen op de prijs van het lespakket AB(C). 
3. Bij de eerste zwemles ontvangt uw kind de EasySwim, u betaalt hier niets extra's voor. 
4. Het bedrag dient voor aanvang van de zwemlessen in 1 keer voldaan te worden. U kunt bij
    inschrijving kiezen uit verschillende betaalopties.
    Desgewenst mag het bedrag ook in 6 termijnen (per maand) betaald worden, hiervoor geldt een
    meerprijs. Lespakket A+B: 6 termijnen van €160 en Lespakket ABC: 6 termijnen van €170
    Indien u in 6 maandtermijnen wilt betalen, kunt u deze optie aanvinken op het inschrijfformulier. 
5. Bij het lespakket AB(C) is 2x in de week zwemmen is ook mogelijk, de meerprijs hiervoor bedraagt
    eenmalig €100. U kunt hier voor kiezen op het inschrijfformulier. U kunt hier niet op een later moment nog
    voor kiezen, enkel bij aanvang van het lespakket AB(C).
6. Kinderen met aanwijsbare motorische of mentale problemen zijn van harte welkom op onze zwemschool,
    wij begeleiden hen met veel enthousiasme en geduld. 
    Wij behouden ons echter het recht voor om bij hen uit te wijken naar een aangepast diploma (certificaat),
    wanneer de eisen voor het behalen van de reguliere diploma's niet haalbaar blijken.
7. Uw kind dient ten minste bij 75% van de voor hem/haar ingeplande lessen aanwezig te zijn*, anders
    vervalt de afkoopregeling, zonder teruggaaf van betaalde gelden.
    *uiteraard zijn uitzonderlijke gevallen te bespreken met de directie.
8. U kiest voor aanvang van de A-Blauw lessen welk afkoop pakket u wenst. Eenmaal aangekochte 
    pakketten kunnen niet worden omgezet naar een ander pakket. Na afname van het AB pakket
    kan er wel nog voor aanvullend voor lespakket C gekozen worden. 
9. Wanneer u het gehele pakket heeft afbetaald, geeft dat recht op diplomagarantie voor de afgenomen
    diploma's. Als u tussentijds opzegt, volgt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag.
10. Alle pakketprijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. U betaalt de prijs welke geldt op het
     moment van starten van de zwemles. 
    

Wij vinden het belangrijk dat kinderen waterveilig zijn en stimuleren daarom het complete
ABC Zwemsurvival

 

 

 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 06 42901188 - zwemschoolvital@outlook.com