Onze highlights:

  • Zwemlessen ABC Zwemsurvival voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Lessen van 45 minuten in groepjes van maximaal 6 kinderen.
  • Gemiddeld 50 lessen compleet ABC.
  • Uniek systeem doordat de kinderen in diep water zwemmen (1.50 m) en de instructrice bij alle groepen in het water helpt. Dus ook nog bij de C les.
  • WeScore. Ons complete online volgsysteem waarop ouders o.a. de vorderingen en aanwezigheid van hun kind(eren) kunnen volgen en doorgeven!
  • Een glazen wand, zodat u altijd mee kunt kijken. Tevens zijn er elk blok de zogenoemde kijklessen waarbij de ouders binnen mogen komen kijken.
     

Hoe wij werken:

Wij werken met een uniek systeem in een instructiebad van 1.50m diep. De kinderen kunnen niet staan en zwemmen dus in diep water. De instructrices kunnen wel staan wat resulteert in een een optimale, intensieve en persoonlijke begeleiding van de leerlingen.
Kinderen leren bij ons zwemmen via de EasySwim methode. De EasySwim, inclusief zwembroekje, wordt bij de eerste zwemles uitgereikt en is bij de lesprijs inbegrepen. Uw kind heeft geen eigen badkleding nodig.

Meer informatie over de EasySwim vindt u door hier te klikken.
Bij ons traject krijgen de kinderen 45 minuten les en zitten er maximaal 6 kinderen in 1 groep. Tevens zijn er maximaal 10 kinderen tegelijk in het bad (bij 2 groepjes is het dan 5-5)


De vorderingen van uw kind zijn inzichtelijk in WeScore, ons online volgsysteem, waar u tevens ook verzuim zelf kunt regelen en berichten kunt inzien. Om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de vorderingen van uw kind, hebben wij de weg naar het A diploma opgesplitst in subniveau's. Elk niveau heeft zijn eigen vaardigheden die uw kind moet beheersen om een niveau verder te gaan. Uw kind blijft (na de eventuele watergewenning) de gehele lesperiode in dezelfde groep.
Uw kind doorloopt voor diploma A achtereenvolgens de volgende subniveau's:
Watergewenning:
A-Groen
Op weg naar A: A-Blauw, A-LichtGeel, A-DonkerGeel en A-Oranje
Praktijktraining diploma A : A-Rood

De vorderingen worden door de lesgevers bijgehouden middels WeScore en worden tijdens de kijkles verder toegelicht. Tevens bent u elke les tijdens de speeltijd altijd welkom in de zwemhal om vragen te stellen. 
Voor ieder bovenstaand niveau is bepaald waaraan voldaan moet worden om verder te gaan naar het volgende niveau. U kunt de eisen van de subniveau's bekijken door
hier te klikken. Wanneer uw kind aan alle gestelde eisen van het niveau voldoet, dan gaan wij verder met het aanleren van de vaardigheden van het volgende niveau. Uw kunt dan in WeScore zien dat uw kind is gepromoveerd naar het volgende niveau en de eisen van het volgende niveau zullen dan zichtbaar worden, zodat deze beoordeeld kunnen worden. 
Elke 8 a 9 weken is er een Afzwemfeestje voor de kinderen die aan alle eisen voor diploma A (A-Rood), diploma B of diploma C voldoen. Voordat uw kind deel mag nemen aan het Afzwemfeestje en zijn/of haar A diploma gaat halen, is er eerst altijd een proefles in De Vennen in Dongen om uw kind ook te laten oefenen in een andere omgeving/groter zwembad. Zo zijn wij er zeker van dat uw kind zich in een andere situatie net zo goed kan redden als tijdens de zwemles. Voor het behalen van het B en C diploma is dit uiteraard niet meer van toepassing.

Onze lessen zijn uitermate geschikt voor differentiatie, hierdoor laten wij ieder kind op zijn eigen niveau verder ontwikkelen in de huidige les. Hierdoor kunnen kinderen totdat zij alle diploma's behaald hebben in dezelfde groep blijven.

Kinderen dienen volledig watervrij te zijn om aan de verschillende zwemslagen te beginnen, daarom wordt er in de Watergewenningslessen,
A-Groen, eerst het volgende spelenderwijs aangeleerd:
1. Zelfstandig in het water springen, zonder hulp. 2. Zelfstandig met EasySwim volledig ontspannen in het water durven zijn en zich voortbewegen. 3. Tien tellen volledig ontspannen op de rug drijven met de oren geheel in het water, met EasySwim. 4. Vijf tellen volledig ontspannen het gezicht in het water durven houden, met EasySwim. 5. Ontspannen zwemmen met voldoende stuwing, met EasySwim.
Indien u van mening bent dat uw kind dit allemaal al kan en met andere woorden dus al geheel watervrij is, dan kan uw kind de Watergewenningslessen overslaan en direct beginnen met de
A-Blauw.

Wij geven van maandag t/m zaterdag les. Uiteraard kunt u via het inschrijfformulier uw voorkeursdag(en) aangeven. Op de homepage kunt u zien wanneer uw kind kan starten als u nu inschrijft. Wij nemen contact met u op als uw kind bijna mag beginnen, en u een keuze kunt maken uit de beschikbare dagen/tijden.
kunt uw kind direct inschrijven door hier te klikken!

Bekijk hier ons volledige lesplan:

Lesplan Zwemschool Vital

   

ABC Zwemsurvival
Omdat wij onze kinderen zo waterveilig mogelijk op willen leiden in ons waterrijke land en ze zo goed mogelijk voor willen bereiden op onze moderne aquastructuur, werken wij al sinds begin 2017 met het ABC Zwemsurvival. Deze diplomalijn is ontwikkeld door Envoz in samenwerking met ZON (Zwemonderwijs Nederland).
Bij het ABC Zwemsurvival ligt het belangrijkste accent op het veilig zijn in het water. Zeker ook wanneer dit onverwachts met kleding gebeurt. Kinderen leren de elementaire zwemtechnieken (schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl) maar ook survival elementen gericht op het overwachts te water raken zoals bij A o.a: door een band springen, over een mat klimmen, langere afstanden met kleding zwemmen en bij B en C o.a: koprollen te water (desorientatie), op hulpmiddelen drijven, maar ook zaken als het redden van een vriendje/vriendinnetje komen aan bod en het in en uit een wak vallen/klimmen.
A: Aanvang, basis Zelfredzaamheid
B: Beter, Uitbreiden Zelfredzaamheid
C: Compleet, Vergroten uithoudingsvermogen
Een kind is het meest waterveilig na het behalen van het C diploma, wij werken dan ook in principe toe naar het complete ABC en zien A en B als waardevolle tussenstapjes. 
Voor de volledige eisen per diploma verwijzen wij u naar de site van de ENVOZ:

http://www.envoz.nl/zwemdiplomas/a-b-c-survival-diploma.html

           

                              


 

Kerkstraat 36 - 5175 BB - Loon op Zand - 06 42901188 - zwemschoolvital@outlook.com